subligzti

subligzti
subli̇̀gzti vksm. Vai̇̃ko akysè subli̇̀zgo ãšaros.

.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • subligzti — sublìgzti intr. sublizgėti: Šalna sublizgo sidabrinė, nuseko upėje vanduo V.Mozūr. Ašaros sublizgo motinos akyse rš. bligzti; pabligzti; prabligzti; subligzti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blikčioti — blikčioti, ioja, iojo intr. 1. tarpais subligzti; žr. bliksėti: Žaibai tik blikčioja, tik blikčioja rš. 2. žvairomis žiūrėti, dėbčioti: Ans blikčio[ja], t. y. nekęsdamas veizdi J. Su akimis blikt blikt blikčio[ja] veizdėdamas, t. y. veizdi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabligzti — pablìgzti intr. sublizgėti: Veidas jo buvo rūstus, o akys pablizgo tais nesugaunamais žiburiukais, kokius aš mačiau pernai Petro akyse J.Balt. bligzti; pabligzti; prabligzti; subligzti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prabligzti — prablìgzti intr. imti šviesti, sušvisti: Saulė prablỹzga Vl. Par progiedrulį saulė prablìzgo, įspindo J. | Kad tik ims prablìgzti (švisti), reiks ma[n] ir eit Vl. bligzti; pabligzti; prabligzti; subligzti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sublizgėti — sublizgėti, sùblizga, ėjo intr. 1. blikstelėti, subligzti: Tik sublizgėjo, sumirgėjo adata, ir nerandu, kur ji čia būt nukritus Gs. Nudžiugo, net akys jam sublizgėjo Žem. 2. žybtelėti: Sublizgėjo, suvingiavo žaibas Žem. | Pečių parkūrinęs gali… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žibtelėti — žìbtelėti, ėja ( ia NdŽ), ėjo RŽ 1. intr. NdŽ kiek sužibsėti, švistelėti: Žìbtelėjo ugnis DŽ. Retkarčiais šaligatviuose žibtelėja kišeninės lemputės žydra šviesa rš. Kažin kas te žìbtelėjo patamsy Krs. 2. intr. subligzti: Kai ištrauktas mano… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”